Lukiolaisten mielipide: Antakaa enemmän aikaa päättää!

Mielipide
Aino Jylhä & Sofia Liimatainen
Antti Kyrö

Suomen nykyinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistui ensimmäistä kertaa politiikkaan vasta vajaa 30-vuotiaana. Miten tästä puolet nuorempi ja kokemattomampi, vielä teini-ikäinen, voisi tietää, mitä elämältään ja uraltaan haluaa? Maamme tämänhetkinen koulutussysteemi painostaa nuoria valitsemaan heti lukiotaipaleensa alussa kirjoitettavat aineet, joilla haetaan jatko-opiskelemaan. Onko tämä yhtä tarpeellista kuin sanotaan?

Lukion ensimmäisillä opo-tunneilla selvitetään, mitä aineita tulisi kirjoittaa päästäkseen haluamaansa ammattiin. Useat lukiolaiset ovat saattaneet kuulla lausahdukset ”miksi sä kirjoitat tällaiset aineet?” tai ”mihin sä aiot hakea näillä aineilla?”. Nämä lausahdukset saattavat aiheuttaa turhautumista sekä ikätovereistaan jälkeen jäämisen tunnetta niissä opiskelijoissa, jotka eivät vielä tiedä, mitä tulevaisuudeltaan haluavat. Moni opo painottaa opiskelijoille, että myöhemmin olisi kirjoitettavien aineiden vaihtaminen jo liian myöhäistä, ja siinä tilanteessa lukion pidentäminen olisi välttämätöntä.

Sofialle, toiselle meistä kirjoittajista, kyseiset opo-tunnit ovat aiheuttaneet paljon stressiä ja ahdistusta. Mielenterveysongemani ovat pahentuneet lukion alkamisen myötä ja koen, että suurimmaksi osin tähän vaikutti ulkopuolelta tulevat paineet. Näiden tuntemusten lisäksi koin suureksi pettymykseksi sen, että luulin lukioon hakiessani saavani lisää miettimisaikaa jatko-opiskeluiden suhteen. Kuitenkin jo ensimmäisistä päivistä lähtien ymmärsin, että asia ei tulisi olemaan näin. Myös useat ystäväni ovat samaistuneet näihin ajatuksiin.

Jos kurssien pakollisten aineiden määrää vähennettäisiin esimerkiksi kolmesta vain yhteen, parantaisi se mahdollisuuksia valita kirjoitettavia aineita vielä myöhemminkin. Etenkin ensimmäisenä lukiovuonna pakolliset kurssit vievät suurimman osan lukujärjestyksestä. Jos näin ei olisi, voisi käydä itseään kiinnostavista aineista enemmän kursseja, vaikka ei niitä välttämättä kirjoittaisikaan.

Se, ettei kirjoitettavia aineita voisi muuttaa enää myöhemmin, ei kuitenkaan päde aina kaikkien kohdalla. Aino oli aina ajatellut ettei pidä biologiasta, mutta ensimmäisen lukiovuoden viimeisessä jaksossa hän tekikin päätöksen, että haluaa kirjoittaa biologian.

Opot voisivat painottaa uusille opiskelijoille enemmän sitä, ettei kaikki ole niin lopullista ja tehtyjä päätöksiä voi vielä muuttaa. Tämä voisi helpottaa uusien opiskelijoiden stressiä, joka voisi johtaa siihen, että näiden päätösten teko ei olisi niin ahdistavaa ja vaikeaa.

Tekstin kirjoittajat Aino Jylhä ja Sofia Liimatainen opis­kelevat Jyväskylän Lyseon lukiossa.

Aino ja Sofia jakavat lisää ajatuksiaan nuoren lukiolaisen näkökulmasta kouluun, mielenterveyteen ja elämään podcastissaan Eksistenssi. Podcastin löydät Spotifysta.

Jaa: