Gallup: Tunnepuhetta

Uncategorized
Hertta Tuomi
Jutta Jokinen

1. Mikä tunteiden näyttämisessä voi pelottaa?
2. Koetko että saat näyttää kaikkia sun tunteita?

Philippe, 18, Lumon lukio

1. Kun pelkää mitä muut ajattelee susta, niin se on vähän sellasta, että ei uskalla puhuu kel­lekkään siitä. Vaikka murheista tai jostain. Kuitenkin kaveriporu­kassa kaikki on ihan avoimia. Kaikki pys­tyy puhuu silleen.

2. En tiiä, en varmaan.

Alex, 16, Lumon lukio

1. Se,että joku päivä joku ei tuu uskomaan mua, mun tunteita tai mun kokemuksia. Niin on itse asiassa tapahtunut aiemmin ja se on tosi rankka kokemus, kun sellasen käy läpi.

2. Esimerkiks kaveriporu­koissa, jos musta näkee päällepäin että mulla ei oo kaikki okei, niin mua kuunnellaan ja mun tunteita validoidaan. Sama juttu myös perheen kesken, mikä on to­si kiva. Ja jos mä tarviin jossain rankemmissa asioissa apua, niin sitä löytyy.

Elliot, 16, Lumon lukio

1. Ehkä se, että jos joku toinen on eri mieltä niin siitä voi tulla jo­tain riitaa. Mä yleen­sä sanon sellaisessa ti­lanteessa, että kaikki tunteet ja mielipiteet on kuitenkin hyväksyt­tyjä, ja että niitä pitää arvostaa.

2. Joo. Ja kaveriporukassa kaikki saa kertoo tun­teensa.

Ilmari, 17, Sibelius-lukio

1. Varmaan yhteiskun­nallisiin ja sosiaali­siin normeihin liit­tyen se, mitä muut ihmiset ajattelee. Tai että saaks jonkun lei­man tunteellisena ih­misenä.

2. Joo silleen, kyllä, mutta en välttämättä täysin. Normit rajoittaa, vaik toisaalta ne on sinällään täysin keinotekoisia. Perheen kesken ja kaveriporukassa saa kuitenkin olla se fiilis miltä tuntuu.

Eero, 19, Linnakosken lukio

1. Musta tuntuu että ei ole mi­tään sellaista konkreettista asiaa mitä pelätä tietoises­ti, mutta on vaan sellainen paine, että on jotenkin helpompi olla vaan näyttämättä tunteita. Ja voi se kans olla, että sukupuolien välillä on eroja, et kuinka paljon tunteita on hyväksyttyä näyttää.

2. Mä olin ennen tosi hel­posti semmonen muottiin muovautuva ihminen. Ja sit ihan alitajuntaisesti en osoittanut tunteita, jos tuntui että on parempi olla niitä osoittamatta. Mutta nykyään mä oon koettanu elää silleen, että mä näyttäisin mahdollisimman paljon mun tunteita. Koska sitten on paljon helpompaa huomata miten ihmiset suhtautuu niihin. Ja näkee keiden kanssa on turvallista olla.

Jaa: