Aida, 16 ja Joel, 17, perustivat omat yritykset lukiossa ja nyt he kertovat, miten alaikäisenä voi ryhtyä yrittäjäksi

Ilmiöt ja yhteiskunta

Yrittämisestä puhutaan paljon, mutta mitä yrittäjäksi ryhtyminen oikeastaan tarkoittaa? Onko pakko pyrkiä valloittamaan maailma Mark Zuckerbergin tai Jeff Bezosin tavoin? Pitääkö luopua kaikesta tutusta ja keksiä maailmaa mullistava liikeidea, jonka jälkeen elämä ei ole entisensä, vai voiko yritystoimintaa pyörittää myös pienimuotoisemmin? Varmasti voi, sillä yrittämisen ei tarvitse olla hyppäys tuntemattomaan – lukioopintojenkin sivussa voi keksiä idean, jolla oman yrityksen pyörät saa pyörimään.


Leo Pahta
Emilia Kangasluoma

Sanomalehtiä ja julkista keskustelua seuraaville nuorille yrittäjyys voi vaikuttaa hankalalta aloittaa ja sitäkin hankalammalta saada kannattavaksi. Kuitenkin pohjimmiltaan kyse on siitä, että keksii idean ja lähtee edistämään sitä. Ideat voivat syntyä mistä tahansa ja liittyä mihin vain.

Joel Klemola, 17, ja Aida Helimäki, 16, istuvat Lauttasaaren yhteiskoulun kansainvälisen liiketoiminnan linjan opettajainhuoneessa. Molemmat opiskelevat samaisen koulun lukiossa, ja molemmat ovat nuoria yrittäjiä.

Klemolalla yrittäminen lähti käyntiin hänen koodausharrastuksestaan. Hän on aina puuhaillut tietokoneiden parissa, ja jossain vaiheessa hän sai ajatuksen verkkosivujen suunnittelusta. Hän otti yhteyttä useaan pieneen yritykseen, ja yllätyksekseen useampi näistä tarttui nopeasti tarjoukseen. Nykyisin Klemola suunnittelee verkkosivuja yrityksille HTML- ja CSS-koodauksesta graafiseen suunnitteluun.

Nyt työn alla on myös sovellus, joka yhdistää rahoittajat start-up-yrityksiin. Sellaiselle on Suomessa Klemolan mukaan tarvetta, sillä vaikka start-upeja löytyykin roppakaupalla, tietoa niistä ei ole koottu yhden palvelun alle.

”Olimme koulumme kautta Slushissa, jossa kävin paljon keskusteluja eri yrittäjien ja rahoittajatahojen kanssa tästä sovelluksesta, ja yleisesti ideasta oltiin innoissaan. Työstämme ystäväni kanssa tällä hetkellä ensimmäistä versiota, joka on tarkoitus julkaista mahdollisimman pian”, Klemola sanoo.

Yrittäjyys on ollut Suomessa laajalti esillä uutisissa. Siihen kannustetaan entistä enemmän, sillä työelämä on muutoksessa: Työura vietetään tätä nykyä harvemmin turvallisesti yhdessä yrityksessä, ja yhä useampi vaihtaa niin työpaikkaa kuin alaakin useampaan otteeseen elämänsä aikana.

Kauppalehdessä viime vuonna uutisoidun tutkimuksen mukaan kuitenkin vain hieman alle 40 prosenttia lukiolaisista on valmiita yrittäjyyteen. Kiinnostuneempia ollaan jo olemassa olevan yritystoiminnan jatkamisesta kuin uuden yrityksen perustamisesta. Lauttasaaren yhteiskoulun kansainvälisen liiketoiminnan linja on yksi monista liiketoimintaan kasvattavista linjoista.

Paikan päällä käy vierailemassa ja luennoimassa jatkuvasti asiantuntijoita, jotka voivat jakaa elämänsä aikana kertyneet yrityselämän opit uteliaille kuuntelijoille. Linjan kummeista löytyy niin Suomen pankin pääjohtaja kuin EU-komissaarikin. Kuitenkin yrittäminen itsessään onnistuu ilman siihen ohjaavaa linjaakin: ainoastaan idea tarvitaan.

Helimäkeä ja Klemolaa yrittäminen on kiinnostanut nuoresta saakka, joten Lauttasaaren yhteiskoulu oli selkeä ykkösvalinta lukioon siirtyessä. Helimäellä on kokemusta yrittämisestä entuudestaan, sillä hänen vanhempansa ovat pyörittäneet konsultointialan yritystä jo useita kymmeniä vuosia.

Helimäki on nyt lukio-opintojensa yhteydessä ottanut ensiaskeleensa yrityksen perustamiseen. Hän on perustanut ystäviensä kanssa lastenhoitopalveluja tarjoavan yrityksen. Tämänkin yrityksen idea lähti liikkeelle oman elämän havainnoista.

”Näimme ystävieni kanssa kadulla naisen lapsensa kanssa. Keksimme siitä, että lastenhoito voisi olla jotain, jota me kaikki osaamme. Tämän pohjalta pohdimme, miten voisimme itse tehdä lastenhoitoa jollain uudella twistillä”, Helimäki kertoo.

Helimäen ystäviensä kanssa perustama yritys pääsi Yhdysvaltain suurlähetystön järjestämän, nuorille suunnatun yrityspitchauskilpailun finaaliin, joka järjestettiin joulukuun alkupuolella Helsingin Oodi-kirjastossa. Kaksipäiväisen Entrepreneurial Challenge 2019:n ohjelmaan kuului muun muassa työpajoja ja vierailu suurlähetystössä.

”Nyt käymme keskusteluja hotellien kanssa lastenhoidon tarjoamisesta kansainvälisille vieraille erilaisilla teemoilla. Näitä ovat esimerkiksi suomalaiseen kulttuuriin tutustuminen tai yhteinen ajanvietto vaikkapa lautapelien äärellä.”

Myös Klemola kertoo päätyneensä tulevan sovelluksensa osalta jännittäviin tilanteisiin. Hän ja hänen yhtiökumppaninsa ovat kehittäneet yritysideaansa ja pallotelleet ideoita muiden yrittäjien kanssa toimistotiloja tarjoavan Startup Saunan tiloissa. Hän kävi myös Slushissa Arabiemiraateista vierailemaan tulleen sijoitusrahaston kanssa keskustelun, jossa heidän ideaansa kehitettiin edelleen.

Näin omaa ideaa hoivaamalla voi yllättäen löytää itsensä monista mielenkiintoisista tilanteista, joihin ei muuten päätyisi. Yrittämisen ehdottomana etuna onkin se, että voi tehdä itselleen mielekkäitä juttuja omaehtoisesti. Palkkatyössä kun toimii aina lopulta jonkun toisen näkemyksen mukaisesti.

 

Haluan perustaa yrityksen, mitä teen?

Alle 18-vuotiaana yrittäjäksi ryhtyminen vaatii edunvalvojan suostumuksen. Nuorten yrittämistä on pyritty kehittämään helpommaksi ja houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi esimerkiksi kesätöille. Toiminnan aloittamisessa on kuitenkin omat kiemuransa.

Nuorille helppoja tapoja aloittaa yrittäjyys ovat muun muassa NY-yrittäjyys, eli yrityksen perustaminen Nuori Yrittäjyys -ohjelman kautta, sekä yrityksen perustaminen 4H-yhdistyksen kautta.

Vaikka yhteiskuntamme onkin jatkuvasti liikkumassa digitaalisempaan suuntaan, pitää alaikäisen täyttää hakupaperit paperisina. Lomakkeen lähettäminenkin hakkaa pienen loven nuoren yrittäjän katteeseen, sillä se maksaa 110 euroa. Byrokratiaa ei kuitenkaan tarvitse pelätä, sillä se valmistaa yrittäjyyden mukanaan tuomaan velvollisuuteen pitää kirjaa omasta yritystoiminnasta. Lomakkeen täyttäminen antaa myös mahdollisuuden miettiä valmiiksi kaikki palaset omasta yritystoiminnasta kuntoon jo ennen kuin varsinainen työ alkaa. Siitä voi kuitenkin syntyä turhautumista.

”Viivästymistä syntyi, sillä olin täyttänyt hakupapereihin jonkin kohdan väärin, ja minulle tuli postissa pyyntö sen korjaamisesta. Yhteensä aikaa toiminimen perustamisessa kesti kuukauden verran”, Joel Klemola kertoo.

Yksi erityisesti nuorille suunnattu yrittämiseen kannustava toimija on Nuori Yrittäjyys ry. Yhdistyksen toiminta käynnistyi Suomessa neljännesvuosisata sitten, ja sen kautta tuetaan 7–29-vuotiaita yrittäjiksi ryhtymisessä. Yhdistys tarjoaakin verkkosivujensa mukaan ohjelmia, joiden kautta oppii ”yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa”. Yksi ohjelmista on Vuosi yrittäjänä, johon myös Aida Helimäki osallistui. Hyvä ensiaskel yrittämiseen on jutteluajan varaaminen oman opinto-ohjaajan kanssa. Yritystoiminnasta voi jopa saada opintopisteitä.

 

Mikä yritysmuoto juuri minulle?

Suomessa on Suomen Yrittäjien mukaan hieman yli 285 000 yritystä. Niistä suurin osa on alle 10 työntekijän yrityksiä, eli mikroyrityksiä. Kaikista yrityksistä sellaisia on yli 93 prosenttia. Tästä suuremmat yritykset viiteenkymmeneen työntekijään asti ovat pienyrityksiä, 250 työntekijään keskisuuria ja sen yli suuryrityksiä. Yritystoimintaa voi harjoittaa toiminimellä, osakeyhtiössä, avoimessa yhtiössä, kommandiittiyhtiössä, osuuskunnassa tai Franchising-yrittäjänä.

★ Toiminimi: Kevyt yrittämisen muoto, josta syntyy vähän juoksevia kustannuksia. Ei vaadi monimutkaista tilinpitoa tai hallintoa, jolloin toiminimen voi myös helposti pistää jäihin, kun sitä ei enää tarvitse. Voi perustaa myös alaikäisenä. Sopii sinulle, jos haluat yrittää kevyttä yritystoimintaa vaikkapa opintojen sivussa.

★ Osakeyhtiö: Yleisin suomalainen yritysmuoto. Vaatii toiminimeen verrattuna enemmän vaivannäköä, sillä yhtiölaki velvoittaa osakeyhtiöt muun muassa kahdenkertaiseen kirjanpitoon, joka hoidetaan yleensä tilitoimiston kautta, sekä säännöllisesti kokoustavan hallituksen muodostamiseen. Voi pyörittää yksinkin, mutta tällöin yhtiön hallitukseen tarvitaan joka tapauksessa varajäsen. Osakeyhtiö on samanlainen oikeushenkilö kuin kuka tahansa ihminenkin, eli sillä on tiettyjä lainalaisia oikeuksia ja velvoitteita. Sopii sinulle, jos yrityksesi toiminta kasvaa siihen osallistuvien henkilöiden tai rahavirtojen osalta tarpeeksi suureksi vaatiakseen vankempaa rakennetta.

★ Avoin yhtiö: Avoimessa yhtiössä kaksi tai useampi yhtiömiestä sopii elinkeinon harjoittamisesta yhteisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Verraten harvinainen yrittämisen muoto, joka kuitenkin antaa paljon vapauksia yrityksen sisäisten vastuiden ja velvollisuuksien järjestämiseksi verrattuna osakeyhtiöön. Sopii sinulle, jos sinulla on luotettava yhtiökumppani, jonka kanssa haluatte sopia yrityksen pyörittämisestä vapaamuotoisemmin.

★ Osuuskunta: Osuuskunnan toiminnassa pyritään yleensä tuottamaan jotain, joka palvelee kyseisen osuuskunnan jäsenten tarpeita. Esimerkkejä osuuskunnista ovat osuuspankit sekä osuuskaupat. Vaikka osuuskuntia on Suomessa melko vähän, on niiden jäsenyys todella yleistä. Sopii sinulle, jos haluat vaikkapa testata yritysideoita ystäviesi kanssa ilman sen suurempaa alkupääomaa.

★ Kommandiittiyhtiö: Saman tyyppinen kuin avoin yhtiö. Eroaa kuitenkin siten, että kommandiittiyhtiössä toimii päätöksiä tekevien vastuunalaisten yhtiömiesten ohella vielä äänetön yhtiömies, jolla ei ole päätäntävaltaa, mutta jolle maksetaan voitto-osuus. Tunnetuin esimerkki suomalaisesta kommandiittiyhtiöstä on Lidl Suomi Ky. Sopii sinulle, jos yritykselläsi on selkeät kasvutavoitteet ja tunnet jonkun, jolla on pääomaa sekä luottoa yritysideaasi, muttei halua itse osallistua yrityksen toimintaan.

★ Franchising-yrittäjyys: Yrittämisen muoto, jossa liiketoimintaa pyöritetään tietyn, ennalta määritetyn toimintakonseptin mukaisesti. Franchising-yrityksistä esimerkkeinä toimivat vaikkapa sellaiset ketjut kuin R-kioskit tai Kotipizzat. Sopii sinulle, jos haluat perustaa tunnetun brändin alle oman yrityksen. ✦

Juttu on julkaistu 10.2. ilmestyneessä Improbatur 1/2020 -lehdessä.

Jaa: